Telefonisch reserveren
0515-559353

Aanmelden

Vult u onderstaand formulier in en klik op ‘aanmelding bevestigen’ als u één of meerdere kinderen wilt aanmelden.

Let op: voorwaarde voor aanmelding is dat alle ingeschreven personen kunnen zwemmen.

Ouder/verzorger

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4