Telefonisch reserveren
0515-559353

Aanmelden zeilkamp 2023

Let op: voorwaarde voor aanmelding is dat alle ingeschreven personen kunnen zwemmen.

week 30 is volgeboekt in andere weken is nog plek

Ouder/verzorger

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4